Contatti


Biblioteca Civica di Parenzo / Gradska knjižnica Poreč
Piazza Marafor 3
52440 Parenzo / Poreč

tel.: +385 52 434 196
fax: +385 52 427 549
e-mail: gradska@knjiznicaporec.hr

Ispunite priloženi obrazac i, ukoliko ste to zatražili, kontaktirat ćemo Vas u što kraćem vremenu.