Dani Ksavera Šandora Gjalskog

Učenici nagrađeni Nagradom Laurus Nobilis ovaj su vikend u prijateljskom gradu Zaboku.