There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

DIGITALIZACIJA

Projekt digitalizacije
Portal digitalizirane baštine nova je mrežna usluga kojom Gradska knjižnica Poreč predstavlja izbor digitalizirane građe u okviru projekta digitalizacije. Početke digitalizacije građe u Knjižnici bilježimo u 2002. godini kad je u izdavačkoj djelatnosti uz tiskano izdanje zbirke literarnih i likovnih radova Pozica,  izrađen i CD-ROM Pozice. Prve digitalizirane stranice brojimo od 2009. godine, kojima postajemo prva narodna knjižnica u Istri čija su digitalizirana izdanja dostupna svima na mreži, od stvarnih i potencijalnih korisnika do znatiželjnih turista.
Zavičajna građa posebno je važna u promidžbi i vrednovanju kulturnog lokaliteta, pa je prva publikacija za digitalizaciju, "Srdačno Vaš Poreč", odabrana upravo iz tog razloga iz fonda Zavičajne zbirke Gradske knjižnice Poreč.

Cilj
Cilj projekta je multimedijska prezentacija tekstualnih, slikovnih i audio zapisa, osobito značajnih kulturnih vrijednosti zavičajne baštine našega kraja i njihova promocija korištenjem najsuvremenije tehnologije i postupaka digitalizacije. Prijenos građe u elektronički oblik omogućit će najširoj javnosti trajni dostup nastalih sadržaja u digitalnom obliku.

Značaj
Započetim projektom Knjižnica se pridružuje društvu naprednih baštinskih institucija u cilju promocije kulturno-turističkih potencijala, e-učenja i kulturne suradnje. Digitalizacija građe otvara nove mogućnosti implementacije kulturnog turizma u poslovanje narodnih knjižnica te doprinosi promociji Poreštine i Istarske županije te hrvatske baštine uopće.

Razvoj portala
Zavičajna zbirka dio je nacionalnog fonda i vrijedan izvor informacija bilo pri znanstvenom istraživanju ili za upoznavanje sa zavičajnom tematikom. S obzirom na specifičnost zavičajne građe, dakle sadržaja koji se svojim sadržajima na bilo koji način odnose na Istru, predviđen je postupni razvoj portala u skladu s potrebama korisnika. Nameću se različite mogućnosti prezentacije kulturne baštine te primjena u kulturnom turizmu: od e-razglednice, stvaranja CD-a ili DVD-a, digitalizacije lokalnih novina Porečkog glasnika itd., kao različiti vidovi komunikacije i potvrđivanje lokalnog kulturnog identiteta i njegove zaštite.

DIGITALIZIRANE KNJIGE: