Rezultati natječaja 2017.

Poštovani i dragi pjesnici,

zahvaljujemo Vam na odazivu i dostavljenim pjesmama na natječaj za XXIV. Susret čakavskih pjesnika Verši na šterni. Ove je godine svojih 234 novih i neobjavljenih pjesama prijavilo 84 autora. Odabir za tiskanje u zbirci pjesama XXIV. Verši na šterni učinila je ovogodišnja izbornica poštovana profesorica dr. sc. Valnea Delbianco.

 

Popis autora i odabranih pjesama je sljedeći:

Iris Aničić Bogi, Boul

Vanesa Aničić, Dimboko, blovo more

Eđidija Baldini, Čovik i bik

Izidor Brečević, Cvetić

Rita Brgić Stokić, Tihi kuorki

Stipe Bulić, Ča činin ovod

Sonja Buljević, Si sveti

Avelina Damijanjević Kovačić, Barbanska nevestica

Sanja Depikolozvane Ča jušto pak moran?

Drago Draguzet, Dva deca kamika

Davor Dužman, Ližnjanska bura u đenaru

Nevenka Erman, Njigouf hlat

Davorka Flego, Nu, ta matematika

Željka Fonović, Dvi vruje

Ivan Gaćina, Šapat duša

Nada Galant, Pobuna pupic na špage

Teodor Gobo, Krabulji

Dragan Gortan, Kavarica

Branka Grakalić, Did

Hedra-Mladenka Hudi, Ošini

Zlata Jurcan Vukelić, Cukar na usta

Živka Kancijanić, Taji           

Josip Klarić, Va śćarene vedrine

Denis Kontošić,  Strila

Marija Kovač, Duh ditinjske duši

Denis Kožljan, Luna

Dheeba Kožljan, Svića

Ana Krnjus, Na krožeri        

Franjo Leotkai, Gušti

Tonka Lovrić, Doša je doma

Marija Maretić, Nisu umili

Ida Marković, Čovik zna

Ive Kora Marković, Ruke

Malvina Mileta, Stelja ot meseca

Tomislav Milohanić Slavić, Meso naših boški

Ivan Mlačić, Naši preci

Daniel Mohorović, Kartulinica z Minhena

Drago Orlić, Aleja glagoljaša

Josip Pariž, Funeral

Ana Marija Pavlović, Vero da

Bartol Pereša, Molitva poete

Marija Peruško, Klapa od Škerca

Zlata Petešić, Cugi

Katica Petreković, Išćen te

Vesna Petrić Terzić, Vrieme

Goran Prodan, Kunfin

Marija Ribarić, Zjutra kad se zbudiš

Luka Skorić, Pentaptih jedar

Marija Sošić, Zrno gruojza

Remiđo Sošić, Zajato

Dinko Sule, Jedan u nizu

Vlasta Sušanj-Kapićeva, Franže od leska

Miranda Škalamera Verbanac, Da son ja ca si ti

Dalibor Škrinjar, Čekan val

Ante Tešija, U gluvu noć

Marija Trinajstić Božić, Endi gori

Đermano Vitasović, Jenen poeti

 

Susret čakavskih pjesnika XXIV. Verši na šterni održat će se u subotu, 10. lipnja 2017. godine u 19 sati, kada će izbornica predstaviti ovogodišnju zbirku, a odabrani pjesnici kazivati svoje stihove.

Pozivamo Vas u Vižinadu gdje ćemo na baroknoj Battistelinoj šterni zajedno uživati u  dragoj nam čakavskoj besidi.

Srdačno i s poštovanjem,

 

Ravnateljica dr. sc. Irides Zović