XXIV. Susret čakavskih pjesnika Verši na šterni

Gradska knjižnica Poreč i Općina Vižinada imaju čast pozvati Vas na

XXIV. Susret čakavskih pjesnika VERŠI NA ŠTERNI

 

Vižinada, 10. lipnja 2017. godine

18.30 sati - DOM KULTURE

Program učenika OŠ Jože Šurana - PŠ Vižinada

Otvorenje izložbe Likovne udruge Poreč

 

19.00 sati - BATTISTELLINA ŠTRNA

Predstavljanje zbirke pjesama Verši na šterni

 

Sudionici  susreta:

Iris Aničić Bogi, Vanesa Aničić, Eđidija Baldini, Izidor Brečević, Rita Brgić Stokić, Stipe Bulić, Sonja Buljević, Avelina Damijanjević Kovačić, Sanja Depikolozvane, Drago Draguzet, Davor Dužman, Nevenka Erman, Davorka Flego, Željka Fonović, Ivan Gaćina, Nada Galant, Teodor Gobo, Dragan Gortan, Branka Grakalić, Mladenka Hudi, Zlata Jurcan Vukelić, Živka Kancijanić, Josip Klarić, Denis Kontošić, Marija Kovač, Denis Kožljan, Dheeba Kožljan, Ana Krnjus, Franjo Leotkai, Tonka Lovrić, Marija Maretić, Ida Marković, Ive Kora Marković, Malvina Mileta, Tomislav Milohanić, Ivan Mlačić, Daniel Mohorović, Drago Orlić, Josip Pariž, Ana Marija Pavlović, Bartol Pereša, Marija Peruško, Zlata Petešić, Katica Petreković, Vesna Petrić Terzić, Goran Prodan, Marija Ribarić, Luka Skorić, Marija Sošić, Remiđo Sošić, Dinko Sule, Vlasta Sušanj-Kapićeva, Miranda Škalamera Verbanac, Dalibor Škrinjar, Ante Tešija, Marija Trinajstić Božić, Đermano Vitasović

U slučaju kiše cjelokupni program održat će se u Domu kulture Vižinada.

Pokrovitelji:

Grad Poreč – Città di Parenzo

Upravni odjel za kulturu Istarske županije – Assesorato alla cultura della Regione Istriana

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske