O knjižnici

Misija

Gradska knjižnica Poreč je kulturno informacijski centar grada Poreča, opće prepoznatljivo mjesto doživotnog učenja i susretište članova lokalne zajednice koji omogućava svim građanima dostup do relevantne informacije neovisno o njihovoj dobi, spolu, društvenom statusu, naciji, vjeri i rasi te u skladu s potrebama građana utemeljuje nove službe i usluge bogateći kulturni život svakog pojedinca i zajednice u cjelini.

Vizija

Gradska knjižnica Poreč, kao vodeći gradski kulturno-informacijski centar, treba biti:

- ustanova koja će pisanu riječ i doživotno učenje sustavno promicati;- ustanova kojoj je u središtu pozornosti korisnik i njegove kulturne potrebe;- otvorena institucija za suradnju s drugim institucijama i za svoje građane svih dobnih skupina;- inovativna institucija koja posluje u skladu s nacionalnim standardima za narodne knjižnice;- ustanova u kojoj su osnovne usluge besplatne za sve građane.

Dodatni materijali