There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

Projekt "Dam-daš"

Svoju ulogu i zadaću suvremena knjižnica ostvaruje kroz nabavu, obradu, posudbu građe, izradu kataloga, biltena, bibliografija i stvaranjem novih baza podataka. No isto tako danas je narodna knjižnica mjesto koje osigurava osnovne uvjete za cjeloživotno učenje, mjesto za neposredan pristup svim vrstama znanja i informacija, kulturni razvitak pojedinaca i društvenih skupina.

Projekt Gradske knjižnice Poreč „Dam-daš: volonteri u akciji“, nastao je upravo u tom cilju - inovativni je odgovor u procesu cjeloživotnog obrazovanja kojim smo omogućili zainteresiranim građanima pohađanje besplatnih radionica na metodama neformalne edukacije, a njihovo je izvođenje usmjereno prema potrebama kreativnog provođenja slobodnog vremena i druženja.

Projekt Dam-daš realiziran je u suradnji s građanima poštujući participativne mehanizme planiranja u kojemu građani, na osnovi javnog poziva, ostvaruju aktivnu ulogu u procesu oblikovanja i izvođenja programa, a zamišljen je na principu reciprociteta, što znači da je za odrađeni posao voditelj pojedine radionice nagrađen aktivnim participiranjem u učenju određene nove, izabrane vještine ili znanja.

Profesionalni pristup i kompetencije voditelja pojedinih tečajeva jamstvo su i osnovni preduvjet pri planiranju aktivnosti.

Svim voditeljima radionica uručene su volonterske knjižice sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07) kako bi se osiguralo društveno okružje povoljno za razvoj volonterstva, zaštitilo volontere i organizatore volontiranja te kako bi se na zakonskoj razini uredio položaj svih pravnih i fizičkih osoba uključenih u organizirano volontiranje. Knjižica jednako tako omogućava dokumentiranje više volonterskih iskustava prikupljenih kod različitih organizatora volontiranja.

A na kraju održanih radionica volonter primanjem potvrde o volontiranju dobiva završno priznanje i simboličnu zahvalu za svoj nesebičan trud i doprinos. Potvrda o volontiranju služi kao mogući dokaz o stečenim vještinama, znanjima i iskustvu, kandidiranja za različite stipendije i nagrade, a u najmanju ruku kao spomenar na vrijeme provedeno u nastojanju da promijeni na bolje sredinu u kojoj živi. Potvrda je i način širenja svijesti o važnosti volontiranja za zajednicu, jer predstavlja dokaz vrijednosti  dragocjenog vremena što ga je volonter darovao ostalim korisnicima projekta.