There are a lot of girls hair extensions made with some human hair extensions. If you have a lot of clip in hair extensions on your hands, you can become a beautiful woman. Now let's learn how this wig is. Take it to your head and see if you can bring these remy hair extensions to the bangs.

VERŠI NA ŠTERNI - raspisan natječaj za pjesme na čakavštini

Gradska knjižnica Poreč raspisuje natječaj za pjesme na čakavštini – Verši na šterni

Pozivaju se autori da pošalju svoje nove, neobjavljene pjesme na čakavštini (najviše tri), najkasnije do 7. ožujka 2018. godine, između kojih će stručni izbornik/ca odabrati one koje će se tiskati u zbirci pjesama "Verši na šterni".

Pjesmama treba priložiti ispunjeni prijavni obrazac kojega se može preuzeti na ovoj stranici.

Radove, uz prijavni obrazac, treba dostaviti u elektroničkom obliku na gradska@knjiznicaporec.hr.

Autori odabranih pjesama sudjeluju na XXV. susretu čakavskih pjesnika Verši na šterni, koji će se održati u subotu 9. lipnja 2018. godine u Vižinadi.

Dodatni materijali